O firmie:
GRUPA PARAGRAF jest rodzinną spółką, powstałą w 1992 roku. Obecnie w jej skład wchodzi Księgarnia Paragraf, Centrum Nawigacji Satelitarnych, oraz sklep z wyrobami wiklinowymi Wikliniarnia.pl.

zobacz więcej »

Wydawcy/top 10

1
Wolters Kluwer Polska
(1359)
2
Wydawnictwo C. H. Beck
(965)
3
Oddk Ośrodek Doradztwa I Doskonalenia
(831)
4
Top-design
(432)
5
Michalczyk I Prokop S. C.
(329)
6
Difin Spółka Akcyjna
(242)
7
Tetis
(119)
8
1 Nieoznaczony Wydawca Lub Producent
(116)
9
Wydawnictwo Prawnicze Lexis - Nexis
(92)
10

(75)

Kategorie/top 10

1
Zarządzanie
(2763)
2
Prawo podatkowe
(1779)
3
Psychologia
(1534)
4
Prawo cywilne
(1371)
5
Prawo pracy
(1348)
6
Prawo
(1284)
7
Prawo karne
(1223)
8
Prawo gospodarcze
(1198)
9
Rachunkowość
(1138)
10
Prawo europejskie
(1127)
Wyszukaj:
w tytulach w autorach w wydawnictwach
Szczegóły wybranej pozycji
Autor: Śliwka Marcin , Szczucki Krzysztof , Sobolewski Przemysław , Nawrot Oktawian , Janiszewska Beata , Gałązka Małgorzata , Chyrowicz Barbara , Borysiak Witold , Banaszczyk Zbigniew , Bach-golecka Dobrochna , Bosek Leszek , Safjan Marek ,
Tytuł: Instytucje prawa medycznego t.1 system prawa medycznego
Wydawnictwo: Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN / ISSN: 83-255-9605-7
Rok wydania: 2018
Wydanie nr: 01
Ilosć stron: 1088
Stany prawne:
cena netto: 380.00 zł   cena brutto: 399.00 zł
cena promocyjna: 367.08 zł
Uwagi:

Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego poświęcony jest instytucjom prawa medycznego (elementom stosunku prawa medycznego). We wszystkich dziedzinach prawa medycznego wyzwania stawiane przez rozwój medycyny wymagają swoistego podejścia i analizy, w relacji pacjent–personel medyczny przede wszystkim z punktu widzenia zakresu autonomii pacjenta i granic dopuszczalnego ryzyka, w sferze organizacji służby zdrowia – z punktu widzenia dostępności, finansowania i dystrybucji nowoczesnych technologii, zważywszy przede wszystkim na wysokie koszty ich zastosowania, wreszcie w obszarze prawa farmaceutycznego – z punktu widzenia zasad przeprowadzania badań klinicznych oraz finansowania i dostępności leków najnowszych generacji.

Publikacja została podzielona na 6 działów.

W dziale 1. Podstawy prawa medycznego omówiono takie kwestie jak:

 • pojęcie i zakres prawa medycznego (m.in. relacje prawo medyczne–etyka, metody tworzenia prawa medycznego, orzecznictwo sądowe jako instrument tworzenia prawa medycznego);
 • historia prawa medycznego;
 • bioetyka a możliwości współczesnej medycyny (specyfika ludzkiego istnienia, status normatywny ludzkiego zarodka, terapia i jej granice, problemy moralne kresu życia, m.in. eutanazja, samobójstwo wspomagane, ratowanie skrajnie niedojrzałych noworodków).

W dziale 2. Źródła prawa medycznego omówiono poszczególne źródła prawa medycznego, takie jak:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r.;
 • ustawy;
 • rozporządzenia;
 • akty prawa miejscowego;
 • umowy międzynarodowe;
 • prawo zwyczajowe;
 • prawo unijne;
 • specyficzne źródła prawa medycznego (uchwały samorządów zawodów medycznych, deontologia medyczna).

W dziale 3. Źródła stosunku prawno-medycznego Autorzy omawiają takie zagadnienia jak:

 • właściwość i elementy prywatnego stosunku prawa medycznego (m.in. pojęcie prawa medycznego, celowość analizy stosunków prawnomedycznych, istota i znaczenie prywatnoprawnego stosunku medycznego, elementy zobowiązaniowego stosunku medycznego, zdarzenia prawne kształtujące zobowiązaniowy stosunek medyczny);
 • zgoda na zabieg medyczny (m.in. ewolucja uregulowania prawnego zgody w prawie polskim, konstytucyjne uwarunkowania zgody na zabieg medyczny, strona podmiotowa zgody, charakter prawny zgody, forma zgody, zakres zgody);
 • czynność prawna jako podstawowe źródło stosunku pacjent–zakład opieki zdrowotnej lub lekarz (m.in. zawarcie umowy o leczenie, charakter prawny umowy o leczenie, zakres swobody umów w relacjach kontraktowych, status pacjenta jako konsumenta, ustawowa regulacja umowy o leczenie);
 • oświadczenie na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody (m.in. pełnomocnictwo do spraw zdrowotnych, oświadczenia na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody w świetle Konwencji o Biomedycynie oraz w świetle rekomendacji Rady Europy).

Dział 4. Podmioty stosunku prawno-medycznego zawiera omówienie takich kwestii jak:

 • status pacjenta (pojęcie, początek ludzkiego życia i problem nasciturusa, koniec życia, cywilnoprawny status ciała ludzkiego);
 • formy prowadzenia działalności leczniczej (m.in. podmioty lecznicze sektora publicznego, niepubliczne podmioty lecznicze, wykonywanie zawodów medycznych, formy wykonywania wszystkich zawodów medycznych, indywidualne i wieloosobowe praktyki zawodowe lekarzy i pielęgniarek, wolontariat, rola i znaczenie Narodowego Funduszu Zdrowia dla działalności leczniczej).

Dział 5. Treść stosunku prawno-medycznego zawiera omówienie takich kwestii jak:

 • prawa pacjenta, takie jak konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, zgoda jako emanacja wolności prawnie chronionej, prawo dostępu do dokumentacji medycznej, prawa proceduralne do dodatkowej opinii lub konsylium i do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii, prawo wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Praw Pacjenta, prawo pacjenta do przechowywania rzeczy w depozycie, prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej;
 • prawa podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne;
 • obowiązki pacjenta, takie jak obowiązek pacjenta w odpłatnych umowach o świadczenie usług medycznych, obowiązek pacjenta współdziałania z lekarzem, obowiązek dłużnika niepowiększania szkody;
 • obowiązki osób wykonujących zawody medyczne oraz obowiązki informacyjne lekarza.

Dział 6. Przedmiot stosunku prawno-medycznego dotyczy pojęcia świadczenia zdrowotnego.

Publikacja zawiera także opis zmian w zakresie prawa medycznego wynikających z:

 • ustawy z 24.2.2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2017 r. poz. 767) dotyczące przeniesienia przepisów dotyczących stwierdzenia zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, jak również wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, z ustawy z 1.7.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1000) do ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) oraz wprowadzenia zasady, iż trwałe nieodwracalne czynności mózgu oraz nieodwracalne zatrzymanie krążenia przed pobraniem narządów ma stwierdzić dwóch lekarzy, posiadających określone w ustawie specjalizacje;
 • ustawy z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 836) dotyczące uregulowania zagadnień dotyczącego m.in. praw pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia;
 • ustawy z 9.3.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 759) dotyczące modyfikacji tzw. pakietu onkologicznego, w szczególności uproszczenia sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DILO) oraz uproszczenia karty DILO z jednoczesnym uelastycznieniem możliwości jej wystawiania;
 • ustawy z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2017 r. poz. 798) dotyczące m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego (SEC) odnoszącego się do tkanek i komórek dystrybuowanych w Unii Europejskiej zawierającego informacje dotyczące głównych cech i właściwości tkanek i komórek oraz zapewnienia możliwości śledzenia od dostawcy do biorcy i na odwrót przez kodowanie tkanek i komórek oraz przez towarzyszącą dokumentację;
 • ustawy z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844) dotyczącego wprowadzenia do systemu opieki zdrowotnej nowej instytucji prawnej w postaci systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, który powinien być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w przychodniach przyszpitalnych.

Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się prawem medycznym, w  szczególności obsługą podmiotów leczniczych, a także do środowisk medycznych, ekonomistów i szerokiego grona osób zainteresowanych prawem medycznym, a także studentów medycyny i prawa.


dodaj produkt do koszyka
W tej chwili Twój koszyk jest pusty.
Pomoc
Bestsellery
Podatki 2018 /beck/
cena: 91.08 pln
Newsletter
Nowości, promocje, ciekawostki... Chcesz otrzymywać nasz bezpłatny newsletter? Wystarczy Twój e-mail.