O firmie:
GRUPA PARAGRAF jest rodzinną spółką, powstałą w 1992 roku. Obecnie w jej skład wchodzi Księgarnia Paragraf, Centrum Nawigacji Satelitarnych, oraz sklep z wyrobami wiklinowymi Wikliniarnia.pl.

zobacz więcej »

Wydawcy/top 10

1
Wolters Kluwer Polska
(1331)
2
Wydawnictwo C. H. Beck
(947)
3
Oddk Ośrodek Doradztwa I Doskonalenia
(825)
4
Top-design
(432)
5
Michalczyk I Prokop S. C.
(337)
6
Difin Spółka Akcyjna
(243)
7
Tetis
(119)
8
1 Nieoznaczony Wydawca Lub Producent
(116)
9
Wydawnictwo Prawnicze Lexis - Nexis
(93)
10

(75)

Kategorie/top 10

1
Zarządzanie
(2763)
2
Prawo podatkowe
(1772)
3
Psychologia
(1535)
4
Prawo cywilne
(1369)
5
Prawo pracy
(1347)
6
Prawo
(1280)
7
Prawo karne
(1222)
8
Prawo gospodarcze
(1199)
9
Rachunkowość
(1139)
10
Prawo europejskie
(1130)
Wyszukaj:
w tytulach w autorach w wydawnictwach
Szczegóły wybranej pozycji
Autor:
Tytuł: Prawo rodzinne i opiekuńcze last minute /odnowa/
Wydawnictwo: Od.nowa Wydawnictwo
ISBN / ISSN: 83-65721-82-2
Rok wydania: 2017
Wydanie nr: 01
Ilosć stron: 263
Stany prawne:
01/11/2017
cena netto: 23.71 zł   cena brutto: 24.90 zł
cena promocyjna: 22.91 zł
Uwagi: ublikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie ze stanem prawnym na dzień 1 listopada 2017 r.

Umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje:
• przedstawione w niezwykle przejrzystej formie;
• z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów;
• z licznymi przykładami z życia i urzędowymi pismami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie
informacji;
• z pytaniami kontrolnymi na końcu każdego działu.
Schemat opisu każdego zagadnienia jest prosty i przejrzysty:
• tematy omówiono w takiej kolejności, w jakiej występują w kodeksie;
• w autorskim komentarzu zaprezentowano najważniejsze informacje podane w przystępnym języku;
• numery artykułów regulujących dane kwestie umieszczono w nawiasach kwadratowych – przyspiesza to odnalezienie w książce opisu konkretnych zagadnień;
• diagramy pomagają w uporządkowaniu i zapamiętaniu wiadomości;
• w ramkach „Uwaga” przedstawiono problemy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę;
• przykłady pism oraz historie prezentujące różne życiowe sytuacje pokazują, jak kodeksowe przepisy stosuje się do konkretnych problemów;
• swą wiedzę można sprawdzić dzięki serii pytań kontrolnych, do których odpowiedzi znajdują się na końcu książki.

Dzięki książce dowiesz się m.in.:
• kiedy można wytoczyć powództwo o nieistnienie małżeństwa;
• czy można udzielić zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od dnia, w którym nupturienci złożyli stosowne zapewnienie;
• czy można unieważnić małżeństwo po jego ustaniu;
• kiedy współmałżonek traci prawo do korzystania z przedmiotów urządzenia domowego;
• jakie składniki należą do majątku osobistego każdego z małżonków w przypadku ustawowego ustroju majątkowego;
• na czym polega rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków;
• czy w wyroku rozwodowym sąd zawsze rozstrzyga o podziale majątku wspólnego;
• w jakiej sytuacji rozwiedziony małżonek może żądać zapewnienia dla siebie środków utrzymania;
• czy powinowactwo ustaje po ustaniu małżeństwa;
• w jakich sytuacjach domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki;
• czy jeżeli w związku z uznaniem ojcostwa, ustaleniem ojcostwa lub zawarciem małżeństwa ma nastąpić zmiana nazwiska dziecka, wymagana jest do tego jego zgoda;
• w jakich sytuacjach następuje wygaśnięcie władzy rodzicielskiej, a kiedy dochodzi do pozbawienia tej władzy;
• na czym może polegać ograniczenie kontaktów z dzieckiem;
• czy osoby spokrewnione z dzieckiem przysposabianym muszą posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny;
• jaki stosunek powstaje przy przysposobieniu niepełnym;
• w jakim stopniu krewni obciążeni są obowiązkiem alimentacyjnym;
• czy opiekunowi zawsze przysługuje wynagrodzenie;
• w jakiej sytuacji sąd opiekuńczy ustanawia kuratora dla nasciturusa.
dodaj produkt do koszyka
W tej chwili Twój koszyk jest pusty.
Newsletter
Nowości, promocje, ciekawostki... Chcesz otrzymywać nasz bezpłatny newsletter? Wystarczy Twój e-mail.